طنز

 وقتی من به دنیا اومدم پدرم ۳۰ سالش بود یعنی سنش ۳۰ برابر من بود

                                              
وقتی من ۲ ساله شدم پدرم ۳۲ ساله شدیعنی ۱۶ برابر من

                                                                 
وقتی من ۳ ساله شدم پدرم ۳۳ ساله شد یعنی ۱۱ برابر من

                                                                
وقتی من ۵ ساله شدم پدرم ۳۵ ساله شد یعنی ۷ برابر من

                                                                  
وقتی من ۱۰ ساله شدم پدرم ۴۰ ساله شد یعنی ۴ برابر من 

                                                               
وقتی من ۱۵ ساله شدم پدرم ۴۵ ساله شد یعنی ۳ برابر من

                                                                
وقتی من ۳۰ ساله شدم پدرم ۶۰ ساله شد یعنی ۲ برابر من

                                                                
می ترسم اگه ادامه بدم از پدرم بزرگتر بشم !!!

/ 0 نظر / 30 بازدید