معما

««آلبرت اینشتین »» این معما را در قرن نوزدهم میلادی طرح کرد و به گفته وی حدود 98درصد از مردم جهان نمی توانند این معما را حل کنند!

در خیابانی 5 خانه و در 5 رنگ مخـتلف وجود دارند . در هریک از ایـن خـانـه هـا یک نـفـر بـا مـلیـتی متفاوت از دیگران زندگی می کنند . این 5 صاحب خانه ، هرکدام نوشیدنی متفاوت می نوشند ، اتومبیل متفاوت سوار می شوند و حیوان خانگی متفاوت نگهداری می کنند .
حال با توجه به راهنماییهای زیر بگویید کدام یک از آنها در خانه ، ماهی نگهداری می کند؟1) مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند

2) مرد سوئدی ، یک سگ دارد

3) مرد دانمارکی چای می نوشد

4) .خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد

5) .صاحب خانه سبز قهوه می نوشد

6) .شخصی که اتومبیل تویوتا سوار می شود ، پرنده پرورش می دهد .

7) صاحب خانه زرد ، اتومبیل بلازر سوار می شود .

8) مردی که در خانه وسطی زندگی می کند ، شیر می نوشد .

9) مرد نروژی در اولین خانه زندگی می کند.

10) مردی که اتومبیل BMW سوار می شود ، در کنار مردی که گربه نگه میدارد، زندگی می کند .

11) مردی که اسب نگهداری می کند ، کنار مردی که اتومبیل BLAZER سوار میشود ، زندگی می کند .

12) مردی که اتومبیل FIAT سوار می شود ، نوشابه می نوشد .

13) مرد آلمانی اتومبیل BENZ سوار می شود .

14) مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی می کند .

15) مردی که اتومبیل BMW سوار می شود ، همسایه ای دارد که آب می نوشد .

/ 0 نظر / 17 بازدید