هنر ریاضی

به وبلاگ هنر ریاضی که مطالبی در مورد ریاضی منتشر میکند خوش آمدید. """لطفا نظر یادتون نره."""

بارم بندی ریاضی 3 فنی برای نوبت اول

                بارم بندی ریاضی 3 فنی برای نوبت اول بخش فصل موضوع بارم اول اول محور اعداد 1/5 اول دوم بازه 3 اول سوم تابع 2/5 اول چهارم دامنه تابع­های حقیقی 2 اول پنجم عملیات روی تابع­ها 2/5 اول ششم ترکیب دو تابع 2/5 دوم اول حد 3 دوم دوم پیوستگی 3
/ 0 نظر / 7 بازدید
آذر 93
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
1 پست
دی 90
20 پست