بارم بندی ریاضی 3 فنی برای نوبت اول

 
             
بارم بندی ریاضی 3 فنی برای نوبت اول

بخش

فصل

موضوع

بارم

اول

اول

محور اعداد

1/5

اول

دوم

بازه

3

اول

سوم

تابع

2/5

اول

چهارم

دامنه تابع­های حقیقی

2

اول

پنجم

عملیات روی تابع­ها

2/5

اول

ششم

ترکیب دو تابع

2/5

دوم

اول

حد

3

دوم

دوم

پیوستگی

3

/ 0 نظر / 12 بازدید